Eshop používa cookies
Táto webová stránka používa súbory cookies na zabezpečenie svojho správneho fungovania. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas.
×

Zavolajte nám (421) 0949 12 90 92

Bezpečný byt
0
Váš nákup
0
×
 x 

0

Pozri tiež

baner ajax

detektor co baner

hlasic dymu baner

sety banyrek

videotelefon bane

Oxid uhoľnatý - fakty

Oxid uhoľnatý (CO) je smrteľný, bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu.

Najvhodnejšou prevenciou pred oxidom uhoľnatým sú detektory CO

Nainštalujte detektory CO a meracie zariadenia CO s digitálnym displejom pre zobrazenie aktuálnej nameranej koncentrácie CO.

Čo je oxid uhoľnatý (CO) a ako vzniká?

Oxid uhoľnatý (CO) je smrteľný, bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu. Vzniká neúplným spaľovaním rôznych palív, vrátane uhlia, dreva, dreveného uhlia, oleja, petroleja, propánu či zemného plynu.
Zariadenia poháňané spaľovacími motormi, ako sú prenosné generátory, automobily, kosačky na trávu tiež produkujú oxid uhoľnatý.

Koľko ľudí neúmyselne otrávil oxid uhoľnatý?

V Slovenskej republike zomierajú každoročne desiatky ľudí na otravu oxidom uhoľnatým, ktorý vzniká pomocou pokazených alebo zle udržiavaných vykurovacích alebo palivo spaľujúcich zariadení. V týchto zariadeniach dochádza k nedokonalému spaľovaniu, patria sem napríklad rúry, sporáky, ohrievače vody a izbové ohrievače, karmy, krby, priamotopy, plynové kotly alebo kotly na tuhé palivá, zariadenia poháňané motorom ako sú prenosné generátory, automobily, zariadenia ktoré sú prevádzkované v domácnostiach a iných uzavretých priestoroch.
Len v roku 2005, pracovníci záchrannej služby evidovali najmenej 94 prípadov súvisiacich s CO úmrtím alebo otravou CO. V súvislosti s týmto tichým a nenápadným zabijakom majú čísla úmrtnosti v súvislosti s oxidom uhoľnatým vzrastajúcu tendenciu a každý rok pribúda viac a viac obyvateľov s otravou CO.

Aké sú príznaky otravy CO?

Aké sú príznaky otravy CO?

Vzhľadom k tomu, CO je plyn bez zápachu, bezfarebný, a inak nezistiteľný pomocou ľudských zmyslov, samotní obyvatelia väčšinou vôbec netušia akému nebezpečenstvu sú vystavení. Počiatočné príznaky nízkej až strednej úrovne CO otravy sú podobné chrípke (ale bez horúčky).

Patria k nim:

 • Bolesť hlavy
 • Únava
 • Dýchavičnosť
 • Nevoľnosť
 • Závrat

Dôsledkom otravy pri vystavení organizmu vysokej koncentrácii CO je:

 • Dezorientácia
 • Vracanie
 • Strata svalovej koordinácie
 • Strata vedomia
 • S následkom smrti

Závažnosť príznakov tiež súvisí s úrovňou CO a dobou trvania expozície po ktorú bol organizmus koncentrácii CO vystavený. Príznaky otravy pri nízkej alebo strednej koncentrácii CO môžu byť veľmi jednoducho zamenené či už samotnými obyvateľmi alebo lekármi za príznaky sprevádzajúce chrípku a často vedú k tragickému úmrtiu. V prípade vysokej koncentrácie CO sa skracuje aj doba expozície (príčinou môže byť napríklad prevádzka spojená s využitím generátorov a plynových priamotopov v bytových i nebytových priestoroch). Pri obetiach potom dochádza veľmi rýchlo k psychickej dezorientácii, strácajú svalovú kontrolu, a to bez toho aby zaznamenali miernejšie príznaky. Ak v takýchto prípadoch nedôjde k záchrane zasiahnutej osoby s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k jej úmrtiu. 

Ako môžem zabrániť otrave CO?

 • Uistite sa, že zariadenie je inštalované a prevádzkované v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi stavebnými predpismi. Väčšina zariadení by mala byť inštalovaná kvalifikovanými odborníkmi. Na týchto systémoch by mali byť pravidelne vykonávané ročné revízie, servis a údržba pre zaistenie správnej prevádzky schopnosti. Revízny technik by mal tiež pravidelne kontrolovať komíny a dymovody z možného dôvodu zanesenia, korózie, praskliny, čiastočné alebo úplné uvoľnenie, atď.
 • Nikdy sami nevykonávajte údržbu vykurovacích systémov, palivo spĺňajúcich zariadení a spotrebičov bez riadnych vedomostí, zručností a nástrojov. Rozsah a spôsob drobných opráv vrátane údržby, ktorú na zariadeniach môžete vykonávať sami nájdete v príručke používateľa daného zariadenia.
 • Nikdy nepoužívajte vnútri priestoru alebo v jeho bezprostrednej blízkosti prenosný generátor alebo iný palivo spaľujúci motor. Dokonca ani pri otvorených dverách a oknách, priestory predovšetkým ako garáže, dielne alebo technické miestnosti sa potom veľmi rýchlo môžu stať pascou CO v ktorých sa úroveň CO veľmi rýchlo vyšplhá na smrteľnú úroveň.
 • Nainštalujte detektory CO a meracie zariadenia CO s digitálnym displejom pre zobrazenie aktuálnej nameranej koncentrácie CO. Inštalujte detektory iba renomovaných značiek, ako sú napríklad Kidde, FireAngel, SAFE, FirstAlert, spĺňajúce bezpečnostné predpisy a normy. Detektory CO poskytujú dokonalú ochranu pred týmto smrteľným nebezpečenstvom v podobe CO, avšak nie sú náhradou za správne používanie a údržbu zariadení, ktoré môžu produkovať CO. Nainštalujte detektory CO v chodbe oddeľujúcej dva priestory, v každej spálni a obývacej izbe. Uistite sa, že poplach detektora (jeho akustický signál) je počuteľný a že tu nie sú prípadné prekážky, ktorý by detektoru bránili v detekcii CO poprípade znižovali účinnosť akustického signálu poplachu (skrine, závesy, dvere atď.).
 • Nikdy nepoužívajte prenosné grily alebo iné vybavenie určené pre táborenie vo vnútri domu, garáže, ak nespĺňa špeciálne bezpečnostné normy pre bezpečné použitie v uzavretom priestore.
 • Nikdy nenechávajte bežať naštartovaný motor automobilu v uzavretom priestore alebo garáži a to ani v prípade, že ponecháte otvorené okno a dvere.
 • Nikdy nenechávajte horieť otvorený oheň vo vnútri domu, garáže, vozidla alebo stanu.
 • Nikdy nepoužívajte na vykurovanie priestoru plynové spotrebiče, ako sú sporáky, pece, či sušičky.
 • Nikdy nepoužívajte palivo-spaľujúce zariadenia v nevetraných priestoroch určených pre spanie.
 • Počas rekonštrukcie domu, sa uistite, že ventilácia, a spalinové potrubie vrátane komínov nie sú blokované alebo zanesené. Uistite sa, že sú zariadenia v prevádzke schopnom stave a bezpečné pre ďalšiu prevádzku.

Zabezpečovací systém Ajax

Ochráňte Vašich blízkych a majetok zabezpečovacím systémom Ajax! Jeweller - žiadne drôty, žiadne starosti. Ochrana proti vlámaniu. Ochrana proti požiaru a CO. Ochrana proti zaplaveniu. Video dohľadový systém.

Oxid uhoľnatý - fakty

Oxid uhoľnatý je smrteľný, bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu. Vzniká neúplným spaľovaním rôznych palív, vrátane uhlia, dreva, dreveného uhlia, oleja, petroleja, propánu či zemného plynu. Zariadenia poháňané spaľovacími motormi...

Detektor CO alebo detektor CO2?

Pokúsime sa vysvetliť rozdiel medzi použitím detektorov CO a CO2. Rozdiel medzi CO - oxidom uhoľnatým a CO2 - oxidom uhličitým. Informácie o týchto dvoch plynoch sú pre niektorých zákazníkov a užívateľov detektorov plynov často zmätené a mätúce.

Zabezpečovací systém Ajax

Ochráňte Vašich blízkych a majetok zabezpečovacím systémom Ajax! Jeweller - žiadne drôty, žiadne starosti. Ochrana proti vlámaniu. Ochrana proti požiaru a CO. Ochrana proti zaplaveniu. Video dohľadový systém.

×

ajax alarm bezpecnybyt

Alarm Ajax StarterKit

Set vyhodnocovacej ústredne bezdrôtového GSM / IP alarmu - čierny. Ajax StarterKit tvorí jadro zabezpečovacieho systému Ajax. Ajax StarterKit predstavuje profesionálne riešenie ochrany života a majetku.

329,07 €

DETAIL TOVARU KÚP TERAZ!


TOP