V tomto článku sa pokúsime širšej verejnosti vysvetliť rozdiel medzi použitím detektorov CO a detektorov CO2.
Rozdiel medzi CO - oxidom uhoľnatým a CO2 - oxidom uhličitým.

Pociťujem príznaky, čo mám robiť?

Použitie detektora oxidu uhoľnatého (CO) alebo detektora oxidu uhličitého (CO2)?

Informácie o týchto dvoch plynoch sú pre niektorých zákazníkov a užívateľov detektorov plynov často zmätené a mätúce.

Názvy sú naozaj dosť podobné, oba sú bezfarebné plyny bez zápachu a vo vysokých koncentráciách môžu byť oba smrteľné. Rozdiel je v tom, že CO2 je bežný, prirodzene sa vyskytujúci plyn, potrebný pre celý rastlinný a živočíšny život. CO (oxid uhoľnatý) nie je bežný. Najčastejšie je vedľajším produktom spaľovania paliva bez výskytu kyslíka. Médiá často prispievajú k nejasnostiam. Príkladom môžu byť správy o príbehoch samovrážd z výfukových plynov automobilov oxidom uhoľnatým (CO). Môžeme informáciu však vyvrátiť, tým že výfukové potrubie je hlavným zdrojom "smrtiaceho" CO2 plynu.

Vysvetlime si teda základné pojmy a fakty a je potom len na nás ako zabezpečíme životy vlastné a životy rodiny najvhodnejšími detektormi a hlásičmi oxidu uhoľnatého.

Čo je vlastne CO2?

Často je oxid uhličitý (CO2) označovaný ako jedovatý plyn. CO2 (oxid uhličitý) je ale v skutočnosti bežný plyn vyskytujúci sa v atmosfére, pôde alebo oceánoch. CO2 čiže oxid uhličitý je bezfarebný plyn zložený z uhlíka a kyslíka. Vyskytuje sa prirodzene v atmosfére. Rastliny ho produkujú a zvieratá a ľudia ho dýchajú. Je to tiež významný skleníkový plyn, ktorý spôsobuje spaľovanie fosílnych palív.

Otrava CO2 (oxidom uhličitým)

Za bežných podmienok sa týmto plynom otráviť nemožno. V ovzduší je aktuálne oxid uhličitý zastúpený 0.04% na ktoré ľudské telo nereaguje. Čo je ale dôležité, pri zvýšení koncentrácie CO2 vo vzduchu nastáva tiež zdravie ohrozujúci stav, kde pri koncentrácii 5% môže človek pociťovať závraty, "lapať" po dychu, cítiť sa ospalý, pri koncentrácii medzi 8 a 10% môže človek upadnúť do bezvedomia a zomrieť. Pri vyšších koncentráciách môžete na jedno až dve nadýchnutie kompletne stratiť vedomie a smrť nastáva do pár minút.

Oxid uhoľnatý - CO

Často nazývaný ako tichý zabijak je jedovatý plyn bez vône, chute alebo farby, vznikajúci nedokonalým spaľovaním fosílnych palív, či už je to uhlie, plyn alebo drevo. Nedokonalé spaľovanie nastáva pri nedostatočnom prísune spaľovacieho vzduchu. Zlé spaľovanie môžete zaznamenať napríklad pri plynovom prietokovom ohrievači vody alebo plynovom kotle, kedy horiaci plameň má modrú ale oranžovú farbu. Často zanedbávaná situácia, kedy sa oxid uhoľnatý uvoľňuje do vzduchu je aj drobné tlenie dreva vo vašom krbe pri zatvorenej klapke v komíne keď idete spať.

Otrava CO (oxidom uhoľnatým)

Pociťujem príznaky, čo mám robiť?

Ak si myslíte, že pociťujete príznaky otravy CO, ihneď sa presuňte na čerstvý vzduch. Nevracajte sa domov a pomoc sa pokúste zavolať napríklad od susedov. Kontaktujte miestnu jednotku hasičského záchranného zboru po prípade miestne servisné stredisko dodávateľa plynu. Ak by ste zotrvali v domácnosti, mohli by ste stratiť vedomie a zomrieť.
Je tiež dôležité okamžite kontaktovať lekára aby konštatoval správnu diagnózu, potvrdil alebo vylúčil otravu CO a zaistil zodpovedajúci postup. Informujte svojho lekára o tom, že sa domnievate, že by príčinou vášho stavu mohla byť otrava CO. Rýchla lekárska pomoc je nevyhnutná, ak váš organizmus vykazuje príznaky otravy CO.
Ak privolaný lekár potvrdí otravu CO, uistite sa, že vo vašej domácnosti dôjde ku kontrole všetkých spotrebičov a potenciálnych zdrojov CO prostredníctvom kvalifikovaných servisných osôb aj pred ich opätovným použitím.

Ako môžem zabrániť otrave oxidom uhoľnatým?

  • ajax alarm clanekNikdy sami nevykonávajte údržbu vykurovacích systémov, palivo spĺňajúcich zariadení a spotrebičov bez riadnych vedomostí, zručností a nástrojov. Rozsah a spôsob drobných opráv vrátane údržby, ktorú na zariadeniach môžete vykonávať sami nájdete v príručke používateľa daného zariadenia.
  • Nikdy nepoužívajte vo vnútri priestoru alebo v jeho bezprostrednej blízkosti prenosný generátor alebo iný palivo spaľujúci motor. Dokonca ani pri otvorených dverách a oknách, priestory predovšetkým ako garáže, dielne alebo technické miestnosti sa potom veľmi rýchlo môžu stať pascou CO v ktorých sa úroveň CO veľmi rýchlo vyšplhá na smrteľnú úroveň.
  • Nainštalujte detektory CO a meracie zariadenia CO s digitálnym displejom pre zobrazenie aktuálnej nameranej koncentrácie CO. Inštalujte detektory iba renomovaných značiek, ako sú napríklad Kidde, FireAngel, SAFE, FirstAlert, spĺňajúce bezpečnostné predpisy a normy. Detektory CO poskytujú dokonalú ochranu pred týmto smrteľným nebezpečenstvom v podobe CO, avšak nie sú náhradou za správne používanie a údržbu zariadení, ktoré môžu produkovať CO.
  • Nikdy nepoužívajte prenosné grily alebo iné vybavenie určené pre táborenie vo vnútri domu, garáže, ak nespĺňa špeciálne bezpečnostné normy pre bezpečné použitie v uzavretom priestore.
  • Nikdy nenechávajte bežať naštartovaný motor automobilu v uzavretom priestor
  • Nikdy nenechávajte horieť otvorený oheň vo vnútri domu, garáže, vozidla alebo stanu.
  • Nikdy nepoužívajte na vykurovanie priestoru plynových spotrebičov, ako sú sporáky, pece, či sušičky.
  • Nikdy nepoužívajte palivo-spaľujúce zariadenia v nevetraných priestoroch určených na spanie.
  • Ako zabrániť vzniku CO aj CO2?

Dôležitým faktorom a prevenciou vzniku oxidu uhoľnatého je pravidelná kontrola spalinových ciest plynových spotrebičov a servisných prehliadok. Podľa výkonu plynového spotrebiča je tiež potrebné zabezpečiť dostatočný prísun vzduchu.
Pri moderných kotloch je zabezpečené automatické odstavenie spotrebiča z prevádzky v prípade zlého ťahu komína, takáto istota ale pri starších spotrebičoch nie je.

Aké sú zdroje oxidu uhoľnatého?

Všeobecne sa dá povedať, že všetky palivo spaľujúce zariadenia. Najčastejšie sem patria:

karmy

plynové kotly

kotly na drevo, uhlie alebo vykurovací olej

krby, krbové alebo kachľové pece

plynové ohrievače a priamotopy

plynové rúry a sporáky

zariadenia poháňané motorom ako sú prenosné generátory, automobily

zariadenia prevádzkované v domácnostiach a iných uzavretých priestoroch.