Prevenze pred otravou oxidom uhoľnatým

Iba kvalitný a certifikovaný Detektor oxidu uhoľnatého vám zachráni život.

Sú detektory a meracie zariadenia spoľahlivé?

Detektory CO vždy boli a stále sú navrhované tak, aby spustili poplach a informovali okolie ešte pred dosiahnutím nebezpečnej úrovne oxidu uhoľnatého s potenciálnym ohrozením na živote. Bezpečnostné štandardy pre detektory CO sú neustále vyššie a vychádzajú z normy SN EN 50291.

Ako by mal spotrebiteľ otestovať detektor CO, aby sa ubezpečil, že funguje správne?

Spotrebitelia by sa mali vždy riadiť pokynmi definovanými výrobcom uvedenými v sprievodnej dokumentácii výrobku (užívateľskej príručke). Pomocou testovacieho tlačidla detektora, možno vykonať kontrolu el. obvodov zariadení a ich funkčnosť, nie však funkčnosť alebo presnosť senzora.

Dodávatelia zariadení na prevenciu pred otravou oxidom uhoľnatým

Testovanie funkčnosti detektora oxidu uhoľnatého

Jedným z mála sofistikovaných spôsobov ako otestovať senzor vášho detektora CO je prostredníctvom testovacej kolekcie s kalibračným plynom Safe, špeciálne vyvinutým testovaním elektrochemických senzorov detekcie oxidu uhoľnatého.


Overenie senzora

Testovací plyn umožňuje pomocou veľmi jednoduchého testu overiť senzor všetkých modelov detektorov CO, podľa noriem ČSN EN 50291 alebo UL 2034. Koncentrácia kalibračného plynu CO je na určitej úrovni, ktorá ho robí úplne bezpečným na testovanie.

Expiračná doba detektora

Berte prosím na vedomie, že všetky detektory CO majú obmedzenú životnosť s odporúčaným dátumom výmeny, ktorá je daná kvalitou výrobku a použitým typom senzora. Tieto informácie by mali byť súčasťou technickej špecifikácie výrobku zverejnených výrobcom, uvedené v literatúre alebo užívateľskej príručke. 

Ako mám nainštalovať detektor CO?

Detektory oxidu uhoľnatého by mali byť inštalované v súlade s pokynmi výrobcu. Medzinárodná asociácia výrobcov detektorov v závislosti na štúdiách a výpovedi osôb zasiahnutých CO odporúča, aby bol jeden detektor CO inštalovaný na chodbe mimo spálne, v obývacej izbe a v každej spálni vašej domácnosti. Detektory CO môžu byť batériové alebo káblové s priamym zapojením do zásuvky siete 230V. Káblové detektory oxidu uhoľnatého by mali byť s batériovým zálohovaním pre prípad výpadku prúdu.

V prípade domácností odporúčame použitie detektorov oxidu uhoľnatého s batériovým, integrovaným, napájacím zdrojom. Tieto moderné zariadenia ponúkajú napájanie zariadenia až po dobu 10 rokov, bezpečnú a bezstarostnú prevádzku s ohľadom na výmenu batérií a zohľadňujú potreby súčasného náročného zákazníka. Ak vyberáte vhodné miesto pre inštaláciu detektora CO vyhnite sa miestam, ktoré sú v blízkosti kúrenia alebo otvorov vzduchotechniky, cirkulácie vzduchu, môžu byť zastavené nábytkom, zakryté závesom a podobne.

Neodporúčame inštalovať detektory oxidu uhoľnatého v kuchyniach alebo v bezprostrednej blízkosti palivo spaľujúcich zariadení a spotrebičov.

Odporúčame zvážiť možnosť obstarania stolného detektora, ktorý nemusí byť pevne inštalovaný na stenu a možno ho teda prenášať alebo s ním cestovať.

Čo by ste mali robiť, ak zaznie poplach?

Nikdy neignorujte poplach a akustický signál sirény detektora CO!


Privolajte lekársku pomoc

Každý takýto poplach je varovanie, pred potenciálnym smrteľným nebezpečenstvom.

Ak sa spustí akustický poplach detektora CO nesnažte sa pátrať po jeho príčine:

  1. Ihneď sa presuňte von na čerstvý vzduch.
  2. Privolajte lekársku pomoc, hasičov, servisné stredisko alebo volajte tiesňovú linku 112.
  3. Po tom čo ste volali tiesňovú linku 112 skontrolujte či sú prítomné všetky osoby žijúce s Vami a vo vašej domácnosti. Do zasiahnutých priestor CO sa nevracajte kým vám k tomu hasiči alebo záchranári nedajú súhlas. Ak sa stanoví zdrojom CO nefunkčné zariadenie, nepoužívajte ho, pokiaľ nebude skontrolované a opravené kvalifikovaným personálom. 

Privolajte kvalifikovaného technika

Pokiaľ Vám záchranné zložky umožnia návrat do domácnosti a váš detektor oxidu uhoľnatého spustí opätovne do 24 hodín poplach, opakujte kroky 1, 2 a 3. Privolajte kvalifikovaného technika, aby znovu a dôkladne skontroloval aj ďalšie spotrebiče a zariadenia, ktoré môžu byť potenciálne hrozby zdroja CO. Ak sa zistia problémy v priebehu tejto inšpekcie, majú byť okamžite odstránené.

Poznámka: Ak nie je možné spaľovacie zariadenie kontrolovať technikom odporúčame kontaktovať priamo výrobcu zariadenia s informáciou o uniku CO zo spotrebiča. Uistite sa, že nie sú používané v blízkosti vášho domova alebo vo vašej garáži žiadne spaľovacie motory alebo agregáty.