Oxid uhoľnatý - tichý zabijak

Oxid uhoľnatý - fakty

Čo je oxid uhoľnatý (CO) a ako vzniká?

Oxid uhoľnatý (CO) je smrteľný, bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu. Vzniká neúplným spaľovaním rôznych palív, vrátane uhlia, dreva, dreveného uhlia, oleja, petroleja, propánu či zemného plynu. Zariadenia poháňané spaľovacími motormi, ako sú prenosné generátory, automobily, kosačky na trávu tiež produkujú oxid uhoľnatý.

Aké sú príznaky otravy CO?

Bolesť hlavy • Únava • Dýchavičnosť • Nevoľnosť • Závrat

Dôsledkom otravy CO je:

Dezorientácia • Vracanie • Strata svalovej koordinácie • Strata vedomia • S následkom smrti

Dodávatelia zariadení na prevenciu pred otravou oxidom uhoľnatým

Koľko ľudí neúmyselne otrávil oxid uhoľnatý?

Vo Slovenskej republike zomierajú každoročne desiatky ľudí na otravu oxidom uhoľnatým, ktorý vzniká pomocou pokazených alebo zle udržiavaných vykurovacích alebo palivo spaľujúcich zariadení.
V týchto zariadeniach dochádza k nedokonalému spaľovaniu, patria sem napríklad rúry, sporáky, ohrievače vody a izbové ohrievače, karmy, krby, priamotopy, plynové kotly alebo kotly na tuhé palivá, zariadenia poháňané motorom ako sú prenosné generátory, automobily, zariadenia ktoré sú prevádzkované v domácnostiach a iných uzavretých priestoroch.

Len v roku 2017, pracovníci záchrannej služby evidovali najmenej 94 prípadov súvisiacich s oxidom uhoľnatým úmrtím alebo otravou CO. V súvislosti s týmto tichým a nenápadným zabijakom majú čísla úmrtnosti v súvislosti s oxidom uhoľnatým vzrastajúcu tendenciu a každý rok pribúda viac a viac obyvateľov s otravou oxidom uhoľnatým.


Príznaky otravy oxidom uhoľnatým

Vzhľadom k tomu, oxid uhoľnatý je plyn bez zápachu, bezfarebný, a inak nezistiteľný pomocou ľudských zmyslov, samotní obyvatelia väčšinou vôbec netušia akému nebezpečenstvu sú vystavení. Počiatočné príznaky nízkej až strednej úrovne CO otravy sú podobné chrípke (ale bez horúčky).

Patria k nim:

  • Bolesť hlavy
  • Únava
  • Dýchavičnosť
  • Nevoľnosť
  • Závrat

Dôsledkom otravy oxidom uhoľnatým

Dezorientácia - Vracanie - Strata svalovej koordinácie - Strata vedomia - S následkom smrti

Závažnosť príznakov tiež súvisí s úrovňou CO a dobou trvania expozície po ktorú bol organizmus koncentrácii CO vystavený. Príznaky otravy pri nízkej alebo strednej koncentrácii CO môžu byť veľmi jednoducho zamenené či už samotnými obyvateľmi alebo lekármi za príznaky sprevádzajúce chrípku a často vedú k tragickému úmrtiu. V prípade vysokej koncentrácie CO sa skracuje aj doba expozície (príčinou môže byť napríklad prevádzka spojená s využitím generátorov a plynových priamotopov v bytových i nebytových priestoroch).

Pri obetiach potom dochádza veľmi rýchlo k psychickej dezorientácii, strácajú svalovú kontrolu, a to bez toho aby zaznamenali miernejšie príznaky. Ak v takýchto prípadoch nedôjde k záchrane zasiahnutej osoby s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k jej úmrtiu.

Aká úroveň CO je nebezpečná pre naše zdravie?

Vplyv účinkov oxidu uhoľnatého na zdravie závisí na koncentrácii oxidu uhoľnatého a dĺžke expozície, rovnako ako na zdravotnom stave každého jednotlivca. Koncentrácia CO je meraná v častiach na milión (ppm).

U väčšiny jedincov sa nijako vážne neprejaví vystavenie dlhodobej expozície oxidu uhoľnatého na úrovni približne 1-70 ppm, ale u niektorých osôb so srdcovými problémami môže dôjsť k zvýšeniu bolesti na hrudi. V prípade, že ide o vyššiu koncentráciu oxidu uhoľnatého nad 70 ppm, budú príznaky viditeľné a môžu zahŕňať bolesti hlavy, únavu a nevoľnosť. Pokiaľ dôjde k trvalému vystaveniu koncentrácie oxidu uhoľnatého nad 150 až 200 ppm, dochádza k dezorientácii, bezvedomiu vo valnej väčšine s následkom smrti.

Čo mám robiť, ak pociťujem príznaky CO a nemám detektor oxidu uhoľnatého, alebo môj detektor CO nie je funkčný?

Ak si myslíte, že pociťujete príznaky otravy CO, ihneď sa presuňte na čerstvý vzduch. Nevracajte sa domov a pomoc sa pokúste zavolať napríklad od susedov. Kontaktujte miestnu jednotku hasičského záchranného zboru po prípade miestne servisné stredisko dodávateľa plynu.

Ak by ste zotrvali v domácnosti, mohli by ste stratiť vedomie a zomrieť. Je tiež dôležité okamžite kontaktovať lekára aby konštatoval správnu diagnózu, potvrdil alebo vylúčil otravu CO a zaistil zodpovedajúci postup. Informujte svojho lekára o tom, že sa domnievate, že by príčinou vášho stavu mohla byť otrava oxidu uhoľnatého.

Rýchla lekárska pomoc je nevyhnutná, ak váš organizmus vykazuje príznaky otravy CO. Ak privolaný lekár potvrdí otravu CO, uistite sa, že vo vašej domácnosti dôjde ku kontrole všetkých spotrebičov a potenciálnych zdrojov oxidu uhoľnatého prostredníctvom kvalifikovaných servisných osôb aj pred ich opätovným použitím.