Hasici_sprej_SAFE_750mlHasici_sprej_SAFE_750ml

Hasiaci sprej SAFE 750

11,82 €
Tovar na sklade

PLU tovaru: SAFE750

Ďalší tovar od výrobcu SAFE - sprej
Hasiaci sprej SAFE 750 je pohotový a maximálne účinný pomocník pre okamžitú likvidáciu požiaru. Je primárne určený na hasenie začínajúcich požiarov v bytoch, kuchyniach, garážach, automobiloch, kanceláriách, chatách, kempoch alebo pri grilovaní. Rozmery spreja: 74 x 310 mm. Odporúčame použiť k spreju priamo pre neho určený držiak SAFE 75.

data

HASIACI SPREJ SAFE 750 ml


Hasiace spreje značky SAFE sú výsledkom spolupráce s odborníkmi a profesionálnymi hasičmi. Zámerom pre uvedenie na trh nebolo ponúknuť súčasným zákazníkom výrobok vysokej kvality a zároveň nízkej ceny, ale produkt reagujúci na potreby prvopočiatočného požiarneho zásahu s vysokou účinnosťou a univerzálnym aplikovateľným hasivom na úrovni dvoj kilového hasiaceho prístroja.
Použité hasivo je výsledkom nových technológií a bolo navrhnuté špeciálne pre hasenie a likvidáciu začínajúcich požiarov základných tried A, B, F a E do 1000 V.

Triedy požiaru:
A - Požiare pevných horľavých látok (napríklad: drevo, papier, slama, uhlie, guma, textil, plast a pod.)
B - Požiare horľavých kvapalín (napríklad: benzín, nafta, oleje, farby, alkohol a pod.).
F - Požiare jedlých olejov a tukov
E - Elektrické zariadenie pod napätím

Hasivo je na základe platnej licencie navrhnuté a vyrábané v EÚ iba pre hasiaci spreje značky SAFE.
Obsahuje vyššie množstvo koncentrátu a robí tak z hasiacich sprejov SAFE univerzálny a viacúčelový hasiaci prostriedok s vysokou účinnosťou pri nízkej spotrebe, ktorý svojou charakteristikou a zložením prekračuje vlastnosti štandardne dodávaných hasiacich sprejov, bežne dostupných na našom trhu.

VÝHODY SPREJA:

Široký rozsah použitia
S hasiacimi sprejmi SAFE netreba premýšľať nad tým, či je aplikované hasivo k likvidácii požiaru vhodné. Špeciálne ekologické hasivo s aktívnymi zložkami zabezpečuje široký rozsah použitia a bezpečné hasenie požiarov pevných aj kvapalných látok, tukov a olejov.
Upravený prúd hasiva zvyšuje samotný výkon hasiacej látky, keď sa za rozprašovačom mení v jemný penový aerosól absorbujúci veľké množstvo energie horenia.

Zabránenie opätovnému vzplanutiu
Po použití vytvorí hasiaca látka film s modifikovanými chemickými účinkami ochladzovania miesta požiaru zabraňujúci opätovnému vzplanutiu.

Bez druhotných poškodení
Hasivo po použití nezanecháva, na rozdiel od iných prostriedkov hasenia, menšie (fľaky, škvrny, ...) alebo väčšie sekundárne poškodenia na nezasiahnutých miestach.

Možnosť viacnásobného použitia
Náplň je pod stálym tlakom a sprej preto funguje ihneď po prvom stlačení rozprašovača. Podľa potreby možno hasenie ľubovoľne prerušovať. Sprej zostáva funkčný aj v prípade viacnásobného použitia až do úplného vyčerpania hasiva a to po dobu až 10 rokov.

Veľký rozsah teplôt pre skladovanie
Prednosťou hasiva je jeho možnosť skladovania za širokého rozsahu teplôt od - 20 °C do + 50 °C.
Hasiaci sprej SAFE je vo svojej kategórii účinnosti a výkonu jediný mrazuvzdorný hasiaci sprej, ktorý nepodlieha výkyvom teplôt. Môže byť napríklad po celý rok skladovaný vo vnútri vozidla a možno ním ako jediným nahradiť kilový alebo dvoj kilový práškový hasiaci prístroj.
Málokto má doma či vo svojom vozidle klasický hasiaci prístroj. Či už z dôvodu nutnosti pravidelných revízií, hmotnosti, alebo neznalosti spojenej s jeho použitím.

Jednoduchá manipulácia
Hasiaci sprej SAFE disponuje kompaktnými rozmermi a malou hmotnosťou. To znamená že každý je schopný ho okamžite použiť (rovnako ako bežný sprej) a ovládať ho bez problémov môže dieťa aj senior. Sprej je vždy po ruke a pripravený na okamžitú likvidáciu požiaru už v jeho zárodku.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Objednávací kód: SAFE 750
Triedy požiaru: A, B, F a E
Hasiaca schopnosť: 3A, 21B, 5F, E - elektrické zariadenia pod prúdom do 1000V.
Hasiace látka: penový koncentrát AFFF - vodný roztok tenzidov, biologicky odbúrateľná a netoxická.
Pohonná látka: dusík / N2.
Tlak (pri plnom obsahu): 1.0 MPa pri 25 °C
Dostrek: 3-4 m
Doba činnosti pri hasení: 25 s
Objem hasiva: 750ml
Maximálna doba použitia hasiva: 10 rokov
Teplota pre dlhodobé skladovanie: - 20 °C až +50 °C
Hmotnosť: 1000 g
Rozmery: 74 x 310 mm
Prostredie: Bio odbúrateľný a netoxický
Certifikácia: CE BS 6165:2002
Testované: MPA Dresden GmbH, TÜV, EQC

 

Viac informácií nájdete na www.stopfire.cz