Detektor oxidu uhelnatého Safe808Detektor oxidu uhelnatého Safe808

Detektor horľavých a výbušných plynov SAFE-808 (zemný plyn)

17,44 €
Tovar na dopyt

PLU tovaru: SAFE808

Ďalší tovar od výrobcu SAFE-Detekce
Detektor horľavých a výbušných plynov v ekonomickom prevedení. Prístroj bol navrhnutý na detekciu a včasné varovanie pred výskytom horľavých a výbušných plynov (zemný plyn, metán, propán, bután) pomocou najnovšej technológie polovodičového senzoru.

Detektor horľavých plynov - Model SAFE 808


data

Tento výrobok je inteligentným detektorom horľavých a výbušných plynov v ekonomickom prevedení. Prístroj bol navrhnutý na detekciu a včasné varovanie pred výskytom horľavých a výbušných plynov (zemný plyn, metán, propán, bután) pomocou najnovšej technológie polovodičového senzoru, ktorý nevyžaduje ďalšie kalibrácie.

Hlásič plynu SAFE - 808 sa ideálne hodí na detekciu úniku plynu zo všetkých domácich plynových spotrebičov a plynových kotlov. Deteguje všetky horľavé plyny bežne sa vyskytujúce v domácnostiach.

Zariadenie je napájané zo siete 230V / AC zo záložnej NiMH batérie 9V pre prípad výpadku prúdu v elektrickej sieti (batéria nie je súčasťou balenia).

Kde nainštalovať detektor

Hlásiče horľavých a výbušných plynov inštalujeme do miestností s potenciálnym únikom plynu (plynové kotolne, kuchyne, miestnosti s wavkami, karmou, priamotopmi, teplometmi atď.). Základným kritériom pre správne umiestnenie detektoru je identifikácia plynu, teda či budeme detegovať ľahký plyn (stúpa hore k stropu) alebo ťažký plyn (klesá k podlahe). Podľa tohto kritéria budeme voliť miesto inštalácie. Detektor plynu inštalujeme vždy na stenu a to podľa typu detegovaného plynu buď pod strop (cca 15-30 cm) alebo nad podlahu (cca 15-30 cm), vo vzdialenosti aspoň 1,2 m od palivo spaľujúceho zariadenia pre minimalizáciu falošných poplachov, ktoré môžu vzniknúť pri krátkom úniku plynu, napríklad pri zapaľovaní plynového kotla alebo sporáka a vo vzdialenosti cca 60 cm od rohov teda miesta kde sa zbiehajú dve steny.

Vlastnosti plynov a ich hmotnosť v pomere ku vzduchu
Propán bután (LPG): Ťažší ako vzduch, klesá k podlahe.
Zemný plyn (LNG, CNG): Ľahší ako vzduch, stúpa nahor k stropu.
Ropné látky: Ťažšie ako vzduch, klesajú k podlahe.
Etylén: Ľahší ako vzduch, stúpa nahor k stropu.

Čo je zemný plyn?

Zemný plyn je privádzaný do vášho domu potrubím. Pokiaľ nežijete na vidieku, zrejme používate zemný plyn. Je to prevládajúca energia na vykurovanie domov. Zemný plyn je fosílne palivo s obsahom takmer výhradne metán. Metán je oveľa ľahší ako vzduch a pri úniku stúpa smerom nahor.

Ak ste používateľom zemného plynu, odporúčame inštalovať toto detekčné zariadenie asi 30 cm od stropu, aby sa zabezpečilo čo najrýchlejšie zachytenie úniku plynu.

Čo je propán?

Propán je najčastejšie dodávaný do domácnosti v tekutej forme a je uložený v blízkosti domu v propanových nádržiach. Propán sa používa v domoch na vidieku, kde nie je zavedený zemný plyn. Keďže je propán najčastejšie používaným LPG (skvapalnený ropný plyn), propán a LPG sú často používané s rovnakým významom. Na rozdiel od zemného plynu je propán oveľa ťažší ako vzduch a zdržiava sa nízko pri zemi. Odporúčame preto inštalovať toto detekčné zariadenie nízko k podlahe, aby bolo zabezpečené čo najrýchlejšie zachytenie úniku plynu.

Je preto dôležité chrániť svoju rodinu a domov detektormi horľavých plynov.

Výhody zariadenia

Ekonomicky riešené zariadenie na detekciu horľavých plynov.
Akustické varovanie - siréna o hlasitosti 85dB informuje o zistenom nebezpečenstve.
Veľmi spoľahlivá metóda detekcie prostredníctvom polovodičového senzora.
Napájaný z elektrickej siete AC 90V-240V.
Záložné napájanie nabíjacou batériou 9V NiMH pre prípad výpadku prúdu.
Inteligentné riadenie detekcie pomocou mikroprocesora.
Informačná a výstražná LED indikácia.
Funkcia test, overovanie správneho fungovania zariadenia.
Sebakontrolný systém detekcie s automatickou signalizáciou zlyhania senzora.
Hlasitý alarm signalizácie
Inštalácia na stenu
Nízke náklady na prevádzku, malé rozmery a hmotnosť
Jednoduchá montáž a manipulácia
Moderný a elegantný design

Tento detektor horľavých plynov má certifikát potvrdzujúci zhodu s požiadavkami českej technickej normy ČSN-EN 50194-1: 2009, Elektrické prístroje na detekciu horľavých plynov v obytných budovách. Súlad s touto normou bol potvrdený nezávislým výskumným laboratóriom TCT (Testing Certification Technology).

Technické parametre výrobku

Metóda detekcie: Polovodičový senzor
Citlivosť senzora: 2500ppm + / - 1500PPM (0,25% DMV / LEL)
Poplach: 2500ppm (0,25% DMV / LEL)
Doba inicializácie: 180 s
Reakčná doba: Max. 20 s
Napájanie zo siete: AC 230 V / 50-60 Hz
Záložné napájanie: NiMH batéria 9V (voliteľné - batéria nie je súčasťou)
Doba prevádzky na záložnú batériu: 2 h prevádzkový režim / 30 min poplach

Signalizácia
Zvuková signalizácia: 85 dB / 0,3 m
Prekročenie prípustnej koncentrácie: Akustický alarm 85 dB sprevádzaný vizuálnou indikáciou červenej LED signálky

Indikácia signalizácie LED:
AC napájanie: trvale svieti zelená signálka LED
Poplach: rýchle blikanie červenej signálky LED
Porucha: trvale svieti žltá signálka LED

Spôsob montáže: Na stenu (skrutky sú súčasťou balenia)
Krytie: IP 30
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C
Pracovná relatívna vlhkosť: 10% -95%.
Skladovacia teplota: -10 °C až 50 °C
Rozmery: 112 x 73 x 42 mm
Dĺžka prívodného kábla: cca 1,35 m
Schválenie: 50194-1: 2009
Známky: CE
Záruka: 24 mesiacov