SAFE_500mlSAFE_500ml

Hasiaci sprej SAFE 500

9,88 €
Tovar na sklade

PLU tovaru: SAFE500

Ďalší tovar od výrobcu SAFE - sprej
Hasiaci sprej SAFE 500 je pohotový a maximálne účinný pomocník pre okamžitú likvidáciu požiaru. Je primárne určený na hasenie začínajúcich požiarov v bytoch, kuchyniach, garážach, automobiloch, kanceláriách, chatách, kempoch alebo pri grilovaní. Rozmery spreja: 66 x 240 mm. Odporúčame použiť k spreju priamo pre neho určený držiak SAFE 50F.

data


HASIACI SPREJ SAFE 500 ml

Hasiace spreje značky SAFE sú výsledkom spolupráce s odborníkmi a profesionálnymi hasičmi. Zámerom pre uvedenie na trh nebolo ponúknuť súčasným zákazníkom výrobok vysokej kvality a zároveň nízkej ceny, ale produkt reagujúci na potreby prvopočiatočného požiarneho zásahu s vysokou účinnosťou a univerzálnym aplikovateľným hasivom na úrovni dvoj kilového hasiaceho prístroja.
Použité hasivo je výsledkom nových technológií a bolo navrhnuté špeciálne pre hasenie a likvidáciu začínajúcich požiarov základných tried A, B, F a E do 1000 V.

Triedy požiaru:
A - Požiare pevných horľavých látok (napríklad: drevo, papier, slama, uhlie, guma, textil, plast a pod.)
B - Požiare horľavých kvapalín (napríklad: benzín, nafta, oleje, farby, alkohol a pod.).
F - Požiare jedlých olejov a tukov
E - Elektrické zariadenie pod napätím

Hasivo je na základe platnej licencie navrhnuté a vyrábané v EÚ iba pre hasiace spreje značky SAFE.
Obsahuje vyššie množstvo koncentrátu a robí tak z hasiacich sprejov SAFE univerzálny a viacúčelový hasiaci prostriedok s vysokou účinnosťou pri nízkej spotrebe, ktorý svojou charakteristikou a zložením prekračuje vlastnosti štandardne dodávaných hasiacich sprejov, bežne dostupných na našom trhu.

VÝHODY SPREJA:

Široký rozsah použitia:
S hasiacimi sprejmi SAFE netreba premýšľať nad tým, či je aplikované hasivo k likvidácii požiaru vhodné. Špeciálne ekologické hasivo s aktívnymi zložkami zabezpečuje široký rozsah použitia a bezpečné hasenie požiarov pevných aj kvapalných látok, tukov a olejov.
Upravený prúd hasiva zvyšuje samotný výkon hasiacej látky, keď sa za rozprašovačom mení v jemný penový aerosól absorbujúci veľké množstvo energie horenia.

Zabránenie opätovnému vzplanutiu:
Po použití vytvorí hasiaca látka film s modifikovanými chemickými účinkami ochladzovania miesta požiaru zabraňujúci opätovnému vzplanutiu.

Bez druhotných poškodení:
Hasivo po použití nezanecháva, na rozdiel od iných prostriedkov hasenia, menšie (fľaky, škvrny, ...) alebo väčšie sekundárne poškodenia na nezasiahnutých miestach.

Možnosť viacnásobného použitia:
Náplň je pod stálym tlakom a sprej preto funguje ihneď po prvom stlačení rozprašovača. Podľa potreby možno hasenie ľubovoľne prerušovať. Sprej zostáva funkčný aj v prípade viacnásobného použitia až do úplného vyčerpania hasiva a to po dobu až 10 rokov.

Veľký rozsah teplôt pre skladovanie:
Prednosťou hasiva je jeho možnosť skladovania za širokého rozsahu teplôt od - 20 °C do + 50 °C.
Hasiaci sprej SAFE je vo svojej kategórii účinnosti a výkonu jediný mrazuvzdorný hasiaci sprej, ktorý nepodlieha výkyvom teplôt. Môže byť napríklad po celý rok skladovaný vo vnútri vozidla a možno ním ako jediným nahradiť kilový alebo dvoj kilový práškový hasiaci prístroj.
Málokto má doma či vo svojom vozidle klasický hasiaci prístroj. Či už z dôvodu nutnosti pravidelných revízií, hmotnosti, alebo neznalosti spojenej s jeho použitím.

Jednoduchá manipulácia:
Hasiaci sprej SAFE disponuje kompaktnými rozmermi a malou hmotnosťou. To znamená že každý je schopný ho okamžite použiť (rovnako ako bežný sprej) a ovládať ho bez problémov môže dieťa aj senior. Sprej je vždy po ruke a pripravený na okamžitú likvidáciu požiaru už v jeho zárodku.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:


Objednávací kód:
SAFE 500
Triedy požiaru:
A, B, F a E
Hasiaca schopnosť: 3A, 13B, 5F, E - elektrické zariadenia pod prúdom do 1000V.
Hasiaca látka: penový koncentrát AFFF - vodný roztok tenzidov, biologicky odbúrateľná a netoxická.
Pohonná látka: dusík / N2.
Tlak (pri plnom obsahu): 1.0 MPa pri 25 °C
Dostrek: 3-4 m
Doba činnosti pri hasení: 19 s
Objem hasiva: 500ml
Maximálna doba použitia hasiva: 10 rokov
Teplota pre dlhodobé skladovanie: - 20 °C až +50 °C
Hmotnosť: 650 g
Rozmery: 66 x 240 mm
Prostredie: Bio odbúrateľný a netoxický
Certifikácia: CE BS 6165:2002
Testované: MPA Dresden GmbH, TÜV, EQC

 

Viac informácií nájdete na www.stopfire.cz